honnhanbenvung.com

Bài viết 04/2016

LTS: Sau khi bảo Gia đình & Xã hội số 14, 15 đăng loạt bài: “Xung quanh những kiến nghị của một người làm điện ảnh về bộ phim Giải phóng Sài Gòn, Tòa soạn đã nhận được nhiều thư, ý kiến khác nhau về vấn đề này của những người trong và ngoài ngành điện ảnh.
Hội cò vạc phần lớn là thanh niên, ăn vận khá lịch sự, kẻ áo da, quần bò, giày khủng bố, người comlê, cavát chỉn chu, có vị còn có điện thoại di động giắt túi.
Dĩn là sinh vật tiết túc cực kỳ nhỏ bé, chỉ khoảng 0,3-0,5 microgram.
Bài học đau lòng mà chúng ta đang chứng kiến từ việc quy hoạch và đầu tư chính là việc quy hoạch và đầu tư cho ngành mía đường.
Anh là người chồng không nghề nghiệp, nhưng là nhà khoa học có lương tri. Chỉ có điều làm anh khó lý giải là vì sao xã hội này lại cướp đi tư tưởng, quyền lực của anh một cách tàn khốc.

"Địa chất học thế hệ thứ 2" có những quan điểm độc lâp khác với quan điểm truyền thống