honnhanbenvung.com

2017雞年快樂, 2017新年快樂, 生意興隆通四海 <3 財源廣進達三家 <3, 天泰地泰三陽泰 <3 人和事和萬事和...

2017雞年快樂
2017新年快樂
生意興隆通四海 <3 財源廣進達三家 <3
天泰地泰三陽泰 <3 人和事和萬事和 <3
和氣吉祥皆快樂 <3 四季平安過新年 <3
家興國興事事興 <3 家圓國圓事事圓 <3
2017 Kê niên khoái lạc!
2017 Tân niên khoái lạc !
Sanh ý hưng long thông tứ hải
Tài nguyên quảng tiến đạt tam gia.
Thiên thái địa thái tam dương thái
Nhân hòa sự hòa vạn sự hòa.
Hòa khí cát tường giai khoái lạc
Tứ quý bình an quá tân niên.
Gia hưng quốc hưng sự sự hưng
Gia viên quốc viên sự sự viên.
12/10/2018
Facebook: https://www.facebook.com/songvanxobo1966

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *