honnhanbenvung.com

Khách dắt bạn qua Bắp xem QUẺ DỊCH xin làm ăn

☯️Khách dắt bạn qua Bắp xem QUẺ DỊCH xin làm ăn. Có chồng khách tò mò đi theo nữa.
?Sau khi coi xong cho chị bạn. Chồng khách nằng nặc đòi xem. Khách mắng:
- Đừng có như thế. Phải book rồi chờ hiểu chưa. K phải a muốn, a sẵn tiện là được. Chị khó lắm đấy. Tới trễ 15p là c đuổi về, k coi cho đâu. Để e xin c lịch cho anh!
?Mình thật bàng hoàng với tấm chân dung khách vẽ.
?Mình dễ thương thế này cơ mà!
?Mình hiền lành và hiểu chuyện nhất cái Sài Gòn.
13/08/2019
6 bình luận:
Tròn Tròn Bé
13-08-2019, 02:04:13
???
Nguyễn Lê Phương
13-08-2019, 02:04:13
c dễ thương bộ ?
Hao Nguyen
14-08-2019, 02:04:19
Chị dễ thương thiệt mà ???
Nguyễn Lê Phương
14-08-2019, 02:04:19
ấm lòng ghê ?
Trần Thuỷ
15-08-2019, 02:03:58
Ôi, khách thật là chân thật ??
Nguyễn Lê Phương
15-08-2019, 02:03:58
khách thân thiết nên hiểu ý

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *