honnhanbenvung.com

NGƯỜI Ở , NGƯỜI VỀ, Xin đừng chia rẽ đôi nơi, Vẫn mong người ở người ơi đừng về,

NGƯỜI Ở , NGƯỜI VỀ
Xin đừng chia rẽ đôi nơi
Vẫn mong người ở người ơi đừng về
Canh ba trăng chếch đầu hè
Bỏ đi mà tựa bóng đề nơi nao
Trúc tơ đã dặm bờ ao
Vẫn chưa bén rễ người sao nỡ rời
Hoa thơm bướm lượn , mặc nơi
Áo lương em nhận gửi người mớ ba
Nâu non lấp ló xẻ tà
Phập phồng yếm giữ nõn nà cho ai
Người đi biết mấy dặm dài
Mẩn mê mãi dáng chị hai lặng nhìn...
Mạn đò như thể chao nghiêng
Bởi hàng nước mắt lăn trên má đào .
Trúc ơi có mọc nơi nào
Cũng không bằng trúc mọc vào tim anh .
Đêm nồng vằng vặc trăng thanh
Người ơi chẳng muốn tàn canh hỡi người .
̃
11/10/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013070828329

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *