honnhanbenvung.com

Tiếng chuông thương thông thiên đàng hạ triệt địa ngục

Tiếng chuông thương thông thiên đàng, hạ triệt địa ngục. Tiếng mõ hình mắt cá, tỉnh thức nhắc nhủ chúng ta gắn công phu.
Thay mặt chị Ngọc Phú, Moc Lan Hoa bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú thỉnh bộ chuông, mõ, khánh, khăn 400 000 cho gia dình Phật tử và 1 khánh 165 000 cho cô Phật tử thuân thành muốn nương nhờ công đức chị Ngọc Phú để tu hành.
Mong cho ai cũng biết tu hành để từ tâm phát ra làm từ trường xung quanh an lạc.
Cầu cho chị luôn bình an thành tựu để hóa duyên muôn nơi !
See Translation
07/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *