honnhanbenvung.com

VẪN CÒN NHỚ HUẾ , ( thuận nghịch độc) , Lầu dưới ngủ mơ phút nghỉ ngơi, Nhạt vàng trăng khuất bón

VẪN CÒN NHỚ HUẾ
( thuận nghịch độc)
Lầu dưới ngủ mơ phút nghỉ ngơi
Nhạt vàng trăng khuất bóng xa trời
Đâu là cảnh vắng hồ soi nước
Lặng vẫn sương khuya ngõ lạ nơi
Đầu cúi mộng xưa người thấu hiểu
Phím gieo đàn cũ giọng rao mời
Thâu đêm phố Huế buồn theo đến
Ngâu ướt lạnh đầy lệ trắng rơi
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
22.06.2017.
11/10/2018
Facebook: https://www.facebook.com/nchiep1

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *